UniCredit banka

UniCredit banka je dobitnik priznanja “Moj izbor 2012” za društvenu odgovornost, za ulaganje u humanitarne projekte

Prateći svoju poslovnu strategiju, kao i strategiju UniCredit Grupe, UniCredit Banka je i u prethodnih 12 meseci nastavila da podržava brojne inicijative kako nacionalnog, tako i lokalnog karaktera. U sprovođenju donatorskih aktivnosti banka je nastavila da sarađuje sa matičnom grupacijom i UniCredit fondacijom, potvrđujući na taj način njihovu posvećenost srpskom tržištu. Zajedničkim snagama organizovane su brojne humanitarne aktivnosti čiji je krajnji cilj bio pružanje podrške najugroženijim kategorijama stanovništva – izbeglim i interno raseljenim licima, sredstva su ulagana i u razvoj socijalnog preduzetništva, zdravstva i obrazovanja, kao i u organizaciju kulturnih i sportskih događaja.

Od značajnijih aktivnosti u prethodnih 12 meseci izdvajamo:
– donaciju Fondaciji Ana & Vlade Divac za sprovođenje projekta „RAISE 2“
– UniCredit Venecijansku nagradu dodeljenu Dragoljubu Raši Todosijeviću na Bijenalu u Veneciji
– donaciju Otvorenim zabavnim školama fudbala za održavanje letnjih fudbalskim kampovima – sredstva namenjena za kupovinu opreme
– donaciju Grupi 484 za pružanje podrške razvoju socijalnog preduzetništva itd.