Savetnik u turizmu: Kreacija, ažurnost i savesnost u poslu

Savetnik u turizmu: Branko Krasojević

Savetnik u turizmu: Kreacija, ažurnost i savesnost u poslu

Sa Brankom Krasojevićem, vlasnikom agencije specijalizovane za turizam i hotelijerstvo – Savetnik u turizmu, razgovarali smo o tome šta ga je podstaklo da oformi agenciju, sa kakvim se preprekama susretao na svojim poslovnim počecima i koliko trenutna situacija utiče na delatnost kojom se bavi.

Pripremili smo na desetine inovacija i alata koji pomažu da se obnovi i unapredi poslovanje u turizmu i hotelijerstvu, uglavnom vezano za informaciono komunikacione tehnologije, nove sadržaje u banjama, ruralnim i brdsko planinskim područjima, na otvorenom prostoru širom Srbije i regiona.

Savetnik u turizmu: Dimitrovgrad

Kako se rodila ideja za formiranje Savetnika u turizmu i kako ste se odlučili da pokrenete sopstveni biznis?

Agencija je osnovana 2009. godine kao odgovor na pogoršane opšte uslove poslovanja tokom svetske ekonomske krize, izražene potrebe tržišta za savetodavnim uslugama, ali i zbog nerazumevanja važnosti kriznog menadžmenta na tržištu Srbije u oblasti turizma i hotelijerstva. Tek nekoliko godina kasnije osnovane su slične konkurentske agencije od kojih neke i sada posluju.

Savetnik u turizmu

Šta je bilo najteže prilikom pokretanja sopstvenog posla, a koja bi bila vaša najlepša uspomena iz tog perioda?

U prvim godinama poslovanja najveći izazov je bilo podizanje svesti potencijalnih korisnika usluga o važnosti i potrebi za konsalting uslugama. Bilo je mnogo sujete, nerazumevanja, potcenjivanja, pa i nepoverenja u opravdanost angažovanja Agencije i konsultanta. Najpozitivnija iskustva i lepe uspomene u prvoj fazi poslovanja se vezuju za saradnju sa Promont group iz Novog Sada tokom izrade Biznis plana hotela „Premier Aqua” u Vrdniku, koji je jedan od najpoznatijih i najuglednijih hotela u Srbiji i bližem okruženju.

Ako biste mogli da vratite vreme, da li biste nešto uradili drugačije?

Povezao bih se mnogo ranije sa jedinicama lokalne samouprave (gradovima i opštinama) i  specijalizovanim preduzetničkim firmama radi zajedničke saradnje, konkurisanja na projektima, proširenja ponude u cilju zajedničkog nastupa na tržištu i smanjenja troškova poslovanja. 

Kojim se sve sferama posla bavi vaša firma?

Agencija je specijalizovana za turizam i hotelijerstvo. O svemu što radimo se možete obavestiti putem našeg sajta.

Koji je bio prvi posao u okviru Agencije i koliko se on razlikuje od onoga što radite danas?

Prvi posao se odnosio na pripremu otvaranja i logistiku rada nove turističke agencije specijalizovane za tzv. MICE segment (Sastanci, Incentive, Konferencije i Izložbe) odnosno pretežno poslovna putovanja. Razlike su prilične, jer se u novim okolnostima tokom pandemije turističke agencije uglavnom zatvaraju i nemaju sredstava za obuke i konsalting, pa se mnogo više radi sa hotelima u osnivanju ili u krizi.

Po čemu vas korisnici prepoznaju, tj. šta je vaš zaštitni znak i da li ste ga kreirali svesno?

Za svakog poslodavca, nezavisno od ugovornih obaveza, radi se sve dok se ne postigne  potpuno zadovoljstvo urađenim. Najočigledniji zaštitni znak je kvalitet u smislu, kreacije, ažurnosti i savesnosti, koji nije kreiran svesno, već je vezan za lične karakteristike konsultanata i odnos prema odgovornom poslu.

Savetnik u turizmu: Čačak

Koristite li društvene mreže i koliko one služe marketingu vaših usluga?

Za sada samo FB preko koga se poslovi uglavnom ne dobijaju, već uglavnom šire informacije i vesti o poslovanju Agencije u okviru struke i šire.

Koliko trenutna situacija utiče na razvoj vašeg biznisa i vaše delatnosti uopšte?

Potreba za izradom strateških dokumenata, obukama i savetodavnim uslugama u turizmu i hotelijersvu je mnogo veća u ovim vanrednim, izmenjenim okolnostima, ali je turizam, a posebno turistička privreda, osiromašena, pa se poslovi teže dobijaju, a cene uglavnom padaju.

Kakvi su vaši planovi na polju razvoja novih ideja u toku narednog perioda?

Pripremili smo na desetine inovacija i alata koji pomažu da se obnovi i unapredi poslovanje u turizmu i hotelijerstvu, uglavnom vezano za informaciono komunikacione tehnologije, nove sadržaje u banjama, ruralnim i brdsko planinskim područjima, na otvorenom prostoru širom Srbije i regiona, u oblasti razvoja turističkih proizvoda, marketinga, prezentacije, animacije i turističkog vođenja pojedinaca i grupa.

Šta je ono što biste preporučili svima onima koji planiraju da se upuste u sopstveni biznis?

Imperativ je dobra priprema, plan rada i specijalizacija za ono što najbolje znaju i umeju, ukoliko za tim postoji tražnja na tržištu. Od velikog značaja su dobre poslovne i društvene veze, praktično iskustvo i češće inoviranje znanja i veština, uz spremnost da se posluje svim danima u sedmici. Ako se spoji strast i entuzijazam sa profesijom, uspeh je mnogo izvesniji.

Savetnik u turizmu: Prizren