Narodna banka Srbije

Narodna banka Srbije

Dobitnik priznanja “Moj izbor” za volontersko angažovanje i solidarnost zaposlenih je Narodna banka Srbije

Prikupljаnje hrаne zа ugrožene kаtegorije stаnovništvа, prikupljаnje humаnitаrne pomoći zа ugrožene od poplаvа, humаnitаrne prodаjne izložbe, prikupljаnje novogodišnjih pаketićа zа decu i omlаdinu sа hendikepom, prikupljаnje odeće zа korisnike Gerontološkog centrа, volontirаnje zаposlenih rаdi podsticаnjа inkluzije osobа sа hendikepom, samo su neke od dobrotvornih aktivnosti koje su organizovali zaposleni Nаrodne bаnke Srbije u prethodnih 12 meseci.

Tradicija centralnog bankarstva u Srbiji duga više od 130 godina, obavezuje nas na to da unapređujemo društveno odgovorno poslovanje, tako da filantropske vrednosti koje su uvek bile deo Narodne banke Srbije i danas budu sastavni deo naše organizacione kulture. Najbolji predstavnici tih vrednosti su zaposleni Narodne banke Srbije koji aktivno i kontinuirano učestvuju u svim društveno odgovornim aktivnostima.

Narodna banka Srbije je u proteklom periodu organizovala više od petnaest društveno odgovornih aktivnosti koje su imale za cilj pružanje humanitarne i volonterske pomoći za stanovništvo pogođeno poplavama, decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, decu iz socijalno ugroženih porodica, osobe sa hendikepom i starije osobe.

Posebno smo ponosni na solidarnost koju su naši zaposleni iskazali prema stanovništvu pogođenom poplavama kada je kontinuirano, putem različitih aktivnosti prikupljena znatna materijalna i finansijska pomoć. U poslednjih dvanaest meseci organizovane su i tri volonterske akcije u saradnji sa udruženjima i školama za decu sa smetnjama u razvoju, u kojima je učestvovalo 128 zaposlenih. U istom periodu organizovane su i četiri humanitarne izložbe u zgradama NBS u Beogradu i Novom Sadu u cilju podsticanja inkluzije i stvaralaštva dece i omladine sa smetnjama u razvoju. Kupovinom predmeta koje su izradili korisnici centara i udruženja za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, zaposleni svake godine doniraju određena novčana sredstva za realizaciju programa koji podstiču razvoj ovih osoba. Pored toga, zaposleni u Narodnoj banci Srbije već osmu godinu zaredom prikupljaju hranu za socijalno ugroženo stanovništvo i novogodišnje paketiće za decu sa smetnjama u razvoju i bez roditeljskog staranja. U ovogodišnjoj akciji prikupljanja hrane, Narodnoj kuhinji Srpske pravoslavne Crkve u Beogradu donirano je dve tone hrane.

Takođe, ove godine zaposleni su se uključili i u nacionalnu akciju prikupljanja plastičnih čepova “Čep za hendikep” u kojoj su do sada prikupili više od 500 kg čepova čime doprinose nabavci ortopedskih pomagala za osobe sa hendikepom širom Srbije.