Dijamant a.d.

Dijamant a.d. je dobitnik ovogodišnje Zlatne medalje „Moj izbor 2013“ kao najomiljeniji proizvođač u Srbiji

U istom istraživanju Dijamant ulje ostvarilo je pobedu u kategoriji „Ulje, prilozi i prelivi“ i time postalo dobitnik priznanja „Moj izbor“ za 2013. godinu, kao najomiljenije ulje potrošača. Istraživanje je rađeno u 17 gradova Srbije, a izvršeno je tokom oktobra i novembra 2013. godine.

Titulu najomiljenijeg ulja kojem potrošači najviše veruju, Dijamatovo ulje ponelo je po treći put, potvrđujući tradicionalno visok kvalitet i primenu savremenih svetskih trendova u proizvodnji hrane. Visok procenat nezasićenih esencijalnih masnih kiselina, vitamina E i drugih prirodnih sastojaka svrstava Dijamantovo ulje u grupu visokokvalitetnih proizvoda koje se može koristiti u pripremi velikog broja toplih i hladnih jela. Tradicija duga 75 godina, vrhunski kvalitet, dopadljiv dizajn i prepoznatljivost na tržištu svrstavaju Dijamantovo suncokretovo ulje u grupu najuspešnijih brendova u Srbiji.

Najviše nagrade udruženja „Moja Srbija“ pokazale su, još jednom, da potrošači znaju da cene kvalitetne proizvode. Kao vodeći proizvođač u okviru uljarske industrije, kompanija ima za cilj da kontinuirano ulaže u razvoj novih i unapređenje postojećih proizvoda, kao i u razvoj samih proizvodnih procesa, u skladu sa najnovijim svetskim tendencijama u razvoju prehrambene tehnologije. Mnogobrojna domaća i međunarodna priznanja dokaz su liderske pozicije Dijamanta u proizvodnji ulja, biljnih masti, margarina i majoneza u Srbiji.