Delez Srbija do zdravijih namirnica kroz saradnju sa beogradskim fakultetima

Delez Srbija

Delez Srbija do zdravijih namirnica kroz saradnju sa beogradskim fakultetima

Maloprodajni lanac Delez Srbija predstavio je godišnji Izveštaj održivog poslovanja za 2021. godinu. Na tradicionalnom junskom događaju sumirane su inicijative, projekti i rezultati kompanije u oblastima zdravije ishrane, zaštite životne sredine, podrške lokalnoj zajednici i zaposlenima.

Kompanija je kroz saradnju sa Fakultetom veterinarske medicine razvila poseban koncept ishrane za životinje kojim se pospešuje njihovo zdravlje, eliminiše upotreba antibiotika u uzgoju i kojim se ostvaruje povoljan uticaj na smanjenje emisije CO2. Saradnja sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu i akreditovanim laboratorijama omogućila je da kompanija razvije koncept inovacija u procesu uzgoja voća i povrća sa ciljem redukcije količine ostataka pesticida u voću i povrću i postavljanja standarda u kontroli pesticida u proizvodnji voća i povrća.

Svi upakovani proizvodi privatne robne marke, tokom prethodne godine, obeleženi su Nutri Score oznakom i na taj način postali slovni putokaz kupcima do zdravije, izbalansirane i umerene svakodnevne ishrane. Promovisanje svežih namirnica i širokog asortimana zdravijih proizvoda doprinelo je i povećanoj tražnji za zdravijim proizvodima privatne robne marke za 10 odsto u odnosu na 2020. godinu.

Delez Srbija

„Veoma je važno da kao lider na tržištu budemo i dalje snažan oslonac privredi zemlje i da društvo unapređujemo i inspirišemo na zdraviji život. Predano radimo na odgovornom upravljanju viškovima hrane u celom lancu, pružamo snažan doprinos zaštiti životne sredine, promovišemo zdravije izbore u ishrani, a redovnim donacijama pružamo podršku lokalnoj zajednici. Kroz različite programe za naše kolege aktivno radimo na unapređenju uslova rada i ličnog razvoja svakog pojedinca, a rezultati i napredak koji možemo sagledati u Izveštaju o održivosti nama su velika odgovornost da budemo još bolji partner zajednici, društvu i ljudima u narednom periodu”, istakao je Jan-Vilem Dokhejr, generalni direktor kompanije Delez Srbija.

U 2021. godini 80 odsto ukupne količine električne energije koju je koristila kompanija došlo je iz zelenih izvora, a nastavljena je i kontinuirana implementacija CO2 rashladnih sistema i propanskih vitrina u prodavnicama širom zemlje. Uz ova ulaganja, kao i primenu mera energetske efikasnosti, smanjena je ukupna emisija CO2 u sistemu za 38 odsto za period od godinu dana.

Strateška odluka globanog trgovca Ahold Delez je da do 2025. godine sva plastika u okviru privatne robne marke bude u potpunosti reciklabilna, kompostabilna ili ponovo upotrebljiva, a cilj je potpuna eliminacija plastike za jednokratnu upotrebu. Kompanija Delez Srbija u 2021. godini reciklirala je 13.000 tona otpada, što je za 14 odsto više u odnosu na 2020. godinu, a u okviru inicijative za odgovorno zbrinjavanje opasnog otpada od potrošača, prikupljeno je 1150 kilograma baterija poslatih na dalje zbrinjavanje.

Kompanija je obezbedila blizu 111.000 sati treninga za svoje zaposlene, u cilju dodatnog razvoja realizovana su i tri nova razvojna programa za lidere u Operacijama kroz koje je prošlo blizu 250 kolega, a pokrenut je i Mentorski program.

Samo u 2021. godini, kompanija je donirala 780 tona voća i povrća za više od 78 humanitarnih organizacija sa više od 14.000 korisnika, kao i 203 tone voća i povrća za ishranu životinja. Delez Srbija je najveći donator hrane Banke hrane Beograd sa kojom je nastavljen rad na sistemskom upravljanju viškovima hrane kroz nadgradnju sistema doniranja razvojem digitalne Maxi platforme „Tanjir po tanjir”.

Donacijom od 200.000 evra UNICEF-u obezbeđeni su transportno vozilo i aparati neophodni za neonatalne jedinice u Kragujevcu i Novom Sadu. Banci hrane Beograd donacijom sredstava u vrednosti od 50.000 evra pružena je podrška u nabavci vozila neophodnog za dnevno funkcionisanje donatorskog sistema i dostavu hrane do krajnjih korisnika.