Coca-Cola sistem

Dobitnik priznanja “Moj izbor” za akciju „Koka-Kola pokret za radost” je Coca-Cola sistem

„Koka-Kola pokret za radost“ ima za cilj da dugoročno motoviše stanovništvo na kretanje, rekreaciju i usvajanje uravnoteženih životnih navika. U prethodnih 12 meseci, u okviru ove akcije postavljeno je 45 teretana na otvorenom širom Srbije , organizovani su trka zadovoljstva u okviru Beogradskog maratona, biciklijada, kao i državno školsko prventsvo u fudbalu, a donirana je i brojna sportska oprema. Od početka 2014. do početka septembra ove godine, pokrenuto je preko 63 hiljade ljudi širom Srbije.