Banca Intesa

Banca Intesa Moj izbor 2015

Banca Intesa je najomiljeniji brend u kategoriji “Banke i osiguravajuća društva” i dobitnik priznanja „Moj izbor 2015“

U ovoj kategoriji su nominovani:

Unicredit banka
Delta Generali osiguranje
Komercijalna banka
DDOR Novi Sad
AIK banka
Banca Intesa
Dunav osiguranje
Poštanska štedionica
Raiffeisen banka
Eurobank

U istraživanju je učestvovalo 2.010 potrošača iz 14 gradova Srbije. Anketirani su isključivo građani koji su u supermarketu izvršili kupovinu.