Banca Intesa

Banca Intesa je dobitnik priznanja Moj izbor 2011 kao najomiljeniji proizvod u kategoriji „Banke i osiguravajuća društva“

U ovoj kategoriji su nominovani:

Banca Intesa
DDOR Novi Sad
Raiffeisen banka
AIK banka
Unicredit banka
Delta Generali osiguranje
Agrobanka
Vojvođanska banka
Dunav osiguranje
Komercijalna banka