Priznanje potrošača Srbije „Moj izbor“ za najomiljenije domaće proizvode i brendove

Moj izbor – Preporuka potrošača Srbije

Dodela priznanja Moj izbor za najomiljenije proizvode i brendove u Srbiji, u organizaciji Udruženja građana Moja Srbija i Privredne komore Beograda, vrši se isključivo na osnovu glasova kupaca. Cilj ove akcije je podsticanje razvoja domaće proizvodnje i ulaganja u unapređenje kvaliteta robe i usluga u Srbiji.

Osnovni uslov da neki proizvod postane nosilac priznanja Moj izbor jeste da je domaćeg porekla, bez obzira na strukturu vlasništva firme koja ga proizvodi. Izuzetno, za ovo priznanje se mogu nominovati i strani proizvodi i brendovi, ukoliko poslovanje njihovih kompanija odlikuju značajne investicije u Srbiji, visoka društvena odgovornost i slično.

Procedura dodele Priznanja

Procedura dodele priznanja Moj izbor se sastoji iz sledećih koraka:

– formiranje upravnih i radnih tela
– formiranje uzorka za istraživanje
– nominovanje proizvoda i brendova
– definisanje anketnih listova
– anketiranje potrošača
– analiza rezultata
– objava rezultata i dodela priznanja

Formiranje radnih tela

U cilju koordinacije aktivnosti vezanih za akciju Moj izbor, formiraju se Upravni odbor akcije i tri radna tela: Organizacioni odbor, Nadzorni odbor i Izvršni tim.

Rad navedenih odbora je definisan pravilnicima o radu odbora.

Članovi ovih odbora su predstavnici nosioca projekta – udruženja Moja Srbija, Privredne komore Beograda i drugih institucija, udruženja za zaštitu potrošača i značajnih domaćih proizvođača.

Formiranje uzorka

Uzorak na kome se vrši istraživanje je formiran na osnovu dugogodišnjih istraživanja i višemesčnog rada na terenu uz korišćenje statističkih podataka preuzetih od relevantnih institucija.

Anketni tim udruženja Moja Srbija je do sada, u više navrata obišao Srbiju i anketirao preko deset hiljada potrošača i to isključivo onih koji su obavili kupovinu u supermarketima. Analizom dobijenih podataka stvorena je slika prosečnog srpskog potrošača.

Za realizaciju istraživanja, ukrštanjem podataka o strukturi subpopulacije potrošača i zvaničnih statističkih podataka o strukturi i raspodeli stanovništva Srbije, formira se stratifikovani uzorak od 2.000 ispitanika u kome su bitne osobine i atributi uzorka pažljivo usklađeni sa karakteristikama potrošača, ciljevima ispitivanja i objektivnim uslovima pod kojima se ispitivanje obavlja.

Nominovanje proizvoda i brendova

U drugoj polovini godine, građani Srbije se pozivaju da predlože svoje omiljene proizvode i brendove za dobijanje priznanja Moj izbor. Nominacije se vrše putem internet sajta www.MojIzbor.rs. Svaki posetilac može da predloži proizvode u 14 definisanih kategorija. Popunjavanje svih kategorija nije obavezno, tako da građani mogu, po svojoj želji, da predlože samo one proizvode koji su im zaista omiljeni.

Za obaveštavanje potrošača o nominacijama koriste se popularni internet portali i društvene mreže, kao i štampani i elektronski mediji.

Definisanje anketnih listova

Cilj Upravnog odbora je da se anketni listovi formiraju tako da u svakoj kategoriji sadrže najpopularnije brendove i da se strukturnom i vizuelnom organizacijom omogući nepristrasno i objektivno glasanje potrošača. Preglednošću liste i izborom metoda bodovanja, je izbegnut uticaj prisustva brenda u svesti ispitanika na osnovu tekuće medijske kampanje.

Nakon završenih nominacija Izvršni tim analizira pristigle predloge. Konačan odabir proizvoda i usluga koji će se naći na anketnim listovima zavisi od glasova članova Organizacionog odbora, koji će imati uvid u pristigle nominacije. Da bi se obezbedila nepristrasnost izbora, redosled brendova u okviru kategorija u anketnim listovima se određuje metodom slučajnog izbora (žrebanjem), za šta je takođe zadužen Organizacioni odbor.

Anketiranje potrošača

Anketno istraživanje se realizuje u 17 najvećih gradova u Srbiji u periodu oktobar-novembar svake godine i to u supermarketima. Anketiraju se isključivo potrošači koji su u datom supermarketu izvršili kupovinu.

Prilikom projektnog planiranja velika pažnja je posvećena standardizaciji procesa ispitivanja. Posebno obučeni i kontrolisani anketari potrošačima dele anketne formulare i nadgledaju popunjavanje na licu mesta. Prosečno popunjavanje jedne ankete traje 10 do 20 minuta.

Analiza rezultata i dodela priznanja

Popunjeni anketni listovi se gotovo svakodnevno dostavljaju Izvršnom timu koji pristupa unošenju i obradi glasova u programima za statističku obradu podataka. Nakon obrade svi anketni listovi se arhiviraju.

Na osnovu obrađenih podataka iz čitave Srbije, organizuje se javna objava rezultata, odnosno proglašenje pobednika i dodela priznanja Moj izbor.

Moj izbor 2010

Priznanje potrošača Srbije Moj izbor je prvi put dodeljeno 2010.godine. Istraživanje je realizovano u 20 najvećih gradova Srbije, anketiranjem 2.000 potrošača. Potrošači su birali svoje omiljene proizvode u 16 kategorija među 174 nominovana brenda od 149 kompanija.

Analizom anketnih listova, po prvi put su dobijeni rezultati stavova potrošača prema domaćim proizvodima i uslugama. Rezultati istraživanja su izazvali veliki interes, pre svega kod kompanija koje su prepoznale mogućnosti da, sa jedne strane, saznaju više o svojim kupcima, ali i da dobiju nove mogućnosti za promociju i prilagođavanje potrebama tržišta.