Gorki list

Gorki list Moj izbor 2015

Gorki list je dobitnik priznanja „Moj izbor 2015“, kao najomiljeniji proizvod u kategoriji “Žestoka pića”

U ovoj kategoriji su nominovani:

Rubin vinjak
Viljamovka, Takovo
Stara sokolova
Stomaklija, Prokupac
Gorka tajna
Simex, voćne rakije
Gorki list
Žuta osa
BB Klekovača
Nectar, voćne rakije

Zahvaljujemo se potrošačima što Gorki List već više od pola veka nagrađuju svojim poverenjem. I upravo zbog toga što se u osnovi svakog potrošačkog izbora nalazi čvrsta emocionalna veza sa brendom i ponos koji osećaju koristeći ga, u slučaju Gorkog Lista potrošač je intergralni deo procesa građenja brenda. On je deo našeg tima, tj. naš tim je neprekidno na zadatku da prepoznaje potrebe, živi i misli zajedno sa svojim potrošačima.
Otuda je brend Gorki List ustvari priča o čuvanju visokog kvaliteta, potvrdi iskustva, doslednosti i trajanju, a istovremeno i priča o neprekidnom osmišljavanju, redefinisanju i unapređenju. Priznanje „Moj izbor“ Gorkom listu dolazi u godini kada beleži rezultat od 100 miliona litara. I iako Gorki List postoji već više od pola veka, ovaj broj od 100 miliona litara govori da je i danas aktuelan, atraktivan, u punoj snazi, da može više i još bolje. Dakle, pred novim smo izazovima da kreativnošću, originalnošću i dodatnim vrednostima iznova iznenađujemo i oduševljavamo potrošače, a ovo priznanje je samo dokaz da smo u tim nastojanjima na pravom putu. Hvala!
Snežana Mišić, direktor marketinga